logo-mini

Pamätné a spomienkové tabule

PAMÄTNÉ TABULE
spomienka na významné osobnosti, rodákov, výročia a pod.; tragické udalosti, obete násilia a pod.
Vojnové udalosti
pamätné tabule obetiam vojny

ZÁKLADNÉ KAMENE STAVIEB
Realizátori stavby zvyčajne uvádzajú tieto údaje:
druh stavby, zhotoviteľ, investor, logo firmy, začiatok a ukončenie stavby.

SPOMIENKOVÉ KAMENE
na hrobové miesta;
na miesta tragických udalostí;
na pútnické miesta;