logo-mini

Obnova čistenie a rekonštrukcie starých pomníkov

Ponuka služieb:
prebrus starých pomníkov
výmena starých a poškodených pomníkových dielov
prebrus a obnova nápisov na tabuliach /zlato, striebro, farba/
gravírovanie – dopisovanie textov na cintoríne
rekonštrukcia starých hrobových miest
výsadba zelene a aranžovanie hrobových miest /skalky, kosodrevina, trvalky…/

Ukážky z rekonštrukcií hrobových miest
PRED a PO rekonštrukcii/obnove

1. Pôvodný stav 1. Po úprave a rekonštrukcii
2. Pôvodný stav 2. Po úprave a rekonštrukcii
3. Pôvodný stav 3. Po úprave a rekonštrukcii
4. Pôvodný stav 4. Po úprave a rekonštrukcii
5. Pôvodný stav 5. Po úprave a rekonštrukcii
6. Pôvodný stav 6. Po úprave a rekonštrukcii