logo-mini

Celoročná starostlivosť o hrobové miesto

 • Túto službu ponúkame pre klientov, ktorým okolnosti nedovoľujú starať sa v priebehu roka o hrobové miesto – pracovná vyťaženosť, nemoc alebo bývajú ďaleko
 • Tieto práce vykonávame v priebehu roka podľa želania, napr. raz za mesiac alebo v deň výročia úmrtia a podobne.
 • Ponuka základných služieb:
  • zapálenie sviece, položenie kvetov
  • starostlivosť o zeleň, leto – kosenie, pletie buriny
  • čistenie, prípadne prebrús starých pomníkových dielov
  • výmena poškodených dielov, doplnkov – vázy, lampáše
  • obnova písma, dopisovanie textov – dátum úmrtia a pod.
  • v zimných mesiacoch odpratávanie snehu
 • V prípade záujmu vám podáme bližšie informácie
 • Túto službu poskytujeme na cintorínoch v snv a okolí (do 50 km)
1. Pôvodný stav 1. Po úprave a rekonštrukcii
2. Pôvodný stav 2. Po úprave a rekonštrukcii
3. Pôvodný stav 3. Po úprave a rekonštrukcii
4. Pôvodný stav 4. Po úprave a rekonštrukcii
5. Pôvodný stav 5. Po úprave a rekonštrukcii